Preprava osôb - Rezervácia

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Spoločnosť Limousin travel s.r.o.Pod furčou 7 040 01 Košice, IČO: 46095675, DIČ: 2023300334, IČ DPH: SK2023300334, uchováva tieto osobné údaje užívateľov, ktorým zabezpečujú prevoz:
  • Meno a Priezvisko
  • Adresu
  • Emailovú adresu
  • Telefónne číslo
 2. Správcom osobných údajov je: Limousin travel s.r.o.Pod furčou 7 040 01 Košice, IČO: 46095675, DIČ: 2023300334, IČ DPH: SK2023300334,
 3. Osobné údaje spomenuté v bode 1 sú vyžadované na základe oprávneného záujmu. Oprávnený záujem prevádzkovateľa tvorí v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb bez ich výslovného súhlasu.
 4. Vaše osobné údaje sú využívané na objednávku a následné vytváranie faktúr.
 5. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu určitú tak, ako ju stanovuje zákon.
 6. Nezabudnite že máte právo:
  • požiadať nás o informácie, ktoré o vás spracovávame
  • požiadať si o úpravu týchto údajov, prípadne obmedziť ich spracovanie
  • požiadať si o výmaz osobných údajov, pokiaľ tieto údaje nespadajú do oprávneného záujmu
  • požiadať o prenos osobných údajov, pokiaľ spadajú do osobné údaje získané súhlasom
  • v prípade pochybnosti nás kontaktovať na: info@limousintravel.eu

Na našich stránkach využívame cookies

Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií